När en vårdnadstvist uppstår finns vi där för dig.


Konsten att hantera en vårdnadstvist

En vårdnadstvist är ingen lätt situation eftersom det handlar om en själv, ens familj och i synnerhet om barn. Ingen förälder vill att barn ska fara illa vid en separation eller skilsmässa, och när en svår situation uppstår så är det alltid att rekommendera att anlita en bra och pålitlig jurist som verkligen klarar av att hantera vårdnadstvister. Att lösa en vårdnadstvist kräver professionell expertis med en stor förståelse för vad den som befinner sig i en vårdnadstvist går igenom.

Inga vårdnadstvister är för små, för stora, för svåra eller för ovanliga

Det kan handla om allt från att få hjälp med mindre komplicerade överenskommelser till långa processer i flera instanser.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp

Ta en första kontakt med oss och få svar direkt från en av våra kunniga advokater eller biträdande jurister om hur vi kan hjälpa dig.

Ring oss på 08-242610 eller fyll i kontaktformuläret, alternativt skicka e-post till info@defens.se så hjälper vi dig att hantera er vårdnadstvist.

Som advokat i vårdnadstvister är det viktigt att företräda klienten och verka för dennes och barnens intressen och jobba professionellt.

Linnea LarsssonBiträdande jurist - Advokatfirman Defens


Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist uppstår när föräldrar inte kan komma överens om hur vårdnaden av gemensamma barn ska delas upp.

Utgångspunkten enligt lagen (se huvudregeln i 6 kap. 2 och 3 §§ föräldrabalken) är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad.