Tel: 073 63 05 864
E-post: sara.fahmy@defens.se

Sara Fahmy

Advokat

Advokat Sara Fahmy arbetar med brottmål och åtar sig främst uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företräde för barn. Advokat Sara Fahmy åtar sig även uppdrag som ombud i vårdnadstvister och uppdrag i mål enligt LVU, LVM och LPT.

Erfarenhet

  • Advokatfirman Defens sedan år 2011
  • Praktik, Advokatfirman Althin

Utbildning