Tel: 070 53 90 284
E-post: olof.bexell@defens.se

Olof Bexell

Advokat

Advokat Olof Bexells praktik omfattar både brottmål och civilrätt. Inom brottmål åtar sig advokat Olof Bexell uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Inom civilrätt praktiserar Olof Bexell i synnerhet ekonomisk familjerätt i frågor rörande dödsbo, bodelning, underhållsbidrag och samägande. Olof Bexell biträder därtill företag och privatpersoner i tvistemål rörande b.la. konsumenträtt, fastighetsrätt, hyresrätt, skadeståndsrätt samt bolagsrätt.

Olof åtar sig även förvaltningsrättsliga uppdrag som offentligt biträde enligt LVU, LVM, LPT samt migration.”

Erfarenhet

  • Advokatfirman Defens sedan år 2016
  • Familjens jurist i Stockholm, år 2013 – 2016
  • Iustus förlag, år 2009 – 2013
  • Reklambyrån Prinfo I&N (nuvarande PCG), år 2007 – 2009

Utbildning

  • Juristexamen, Uppsala universitet, år 2013
  • Medie- och Kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola, år 2005 – 2007

Media