Tel: 073 52 90 702
E-post: elin.roos@defens.se

Elin Roos

Biträdande jurist

Elin Roos arbetar med brottmål som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare. Elin Roos åtar sig även uppdrag inom familjerätt, migrationsrätt och socialrätt såsom offentligt biträde i ärenden avseende LVU, LVM, LPT samt i ärenden rörarande uppehållstillstånd. Inom familjerätt åtar sig Elin Roos uppdrag som ombud i mål om barn (vårdnad, boende och umgänge) samt bodelning och arv.

Under sin utbildning läste Elin Roos fördjupningskurser inom straffrätt och familjerätt med särskild inriktning på de arvsrättsliga reglerna och påföljdsbestämning. Hon skrev sedermera sitt examensarbete inom skadeståndsrätt.

Elin Roos är en mycket engagerad jurist som alltid sätter sina klienters intressen i fokus.

Erfarenhet

  • Advokatfirman Defens sedan år 2018
  • Juristassistent, Advokatfirman Sweger & Boström år 2015 – 2018
  • Uppsatspraktik, Advokatfirman Althin år 2017

Utbildning

  • Juristexamen, Stockholms universitet år 2018