Tel: 070-078 75 32
E-post: deniz.unal@defens.se

Deniz Ünal

Biträdande jurist

Biträdande jurist Deniz Ünal arbetar med brottmål och åtar sig uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Deniz agerar även ombud i vårdnadstvister och andra familjerättsliga ärenden. Han arbetar även med migrationsrätt och åtar sig uppdrag i ärenden om asyl, medborgarskap, förvar, familjeanknytning och uppehållsrätt. Deniz åtar sig dessutom uppdrag inom socialrätt och tvångsvård enligt LVU, LPT och LVM.

Deniz är en varm och engagerad jurist som brinner för att tillvarata sina klienters rättigheter.

Erfarenhet

  • Advokatfirman Defens sedan år 2019
  • Mirlex Advokatbyrå, år 2017-2019

Utbildning