Tel: 070 072 46 29
E-post: alicia.abreu.gunnarsson@defens.se

Alicia Abreu Gunnarsson

Biträdande jurist

Biträdande jurist Alicia Abreu Gunnarsson arbetar med brottmål som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare. Alicia åtar sig även uppdrag inom familjerätt, migrationsrätt och socialrätt. Alicia arbetar utöver det som ombud vid tvistemål.

Under sin utbildning läste Alicia fördjupningskurserna rättspsykologi, praktisk retorik samt en EU-rättslig kurs. Hennes examensarbete handlade om tryckfrihetsförordningens efterforskningsförbud, med fokus på misstänkta gärningsmäns mänskliga rättigheter.

Alicia är en målinriktad jurist som arbetar för sina klienters bästa och tar tillvara deras rättigheter.

Erfarenhet

  • Advokatfirman Defens sedan år 2019
  • Juridisk rådgivare, Lawline år 2017-2018
  • Fraud Analyst, EnterCard år 2017
  • Kriminalvårdare, Kriminalvården år 2016

Utbildning

  • Juristexamen, Stockholms universitet år 2019
  • Studier i entreprenörskap, innovation och marknad, Södertörns högskola år 2014