Tillbaka  |  Brottmål

BROTTMÅL

Advokatfirman Defens är en av landets ledande advokatbyråer med särskild inriktning på brottmål. Vår ledstjärna är att alltid verka för en rättssäker prövning av klientens sak.

Advokatfirman Defens står för ett starkt försvar

Advokatfirman Defens är en advokatbyrå med särskild inriktning på brottmål och dess medarbetare åtar sig huvudsakligen uppdrag som försvarare, målsägandebiträden och som särskild företrädare för barn. Våra medarbetare har erfarenhet från Sveriges ledande advokatbyråer, domstolsväsende samt åklagarmyndighet. Samtliga principaler vid advokatfirman är tingsmeriterade.

Med brottmål avses processer i domstol där staten – genom åklagaren – för talan om ansvar för brott. I själva brottmålsprocessen företräds de olika parterna av advokater och/eller biträdande jurister som beroende på sitt uppdrag har olika funktioner i rättsprocessen.

Vi åtar oss aldrig ett uppdrag som inte kan hanteras med en hundraprocentig professionalitet. Detta gäller såväl på det juridiska som sociala planet.

Advokatfirman ligger i Stockholm men vi har hela landet som arbetsfält. Som misstänkt för brott eller som brottsoffer har Du alltid rätt att begära vem Du vill representeras av. Vid frågor är Du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi åtar oss uppdrag som:

• Offentlig försvarare
• Privat försvarare
• Målsägandebiträde
• Särskild företrädare för barn

Offentlig försvarare
Om du är misstänkt för ett brott som kan ge annan påföljd än böter har du som regel rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att begära biträde av den advokat som du vill ha som försvarare och detta redan i samband med förundersökningen.

Konsumenttvistnämnden
Vi på Advokatfirman Defens strävar alltid efter att uppnå bästa resultat för dig. Om du mot förmodan ändå känner dig missnöjd med vårt arbete kan du som klient alltid vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.