Tillbaka  |  Allmän praktik

ALLMÄN PRAKTIK

Inom ramen för förvaltnings- och civilrätt regleras förhållandet mellan dig och privatpersoner, företag och myndigheter. Våra medarbetare har bred kompetens och kan därför bistå med hjälp inom många olika rättsområden.

Med stort intresse och brinnande engagemang

Advokatfirman Defens erbjuder tjänster på det förvaltnings- och civilrättsliga områdena till förmån för privatpersoner och mindre företag. När ett problem uppkommer kan advokatfirman Defens bistå med rättslig rådgivning och företräda dig vid en eventuell process. Vi brinner för att tillvarata din rätt och besitter den kunskap som behövs för att göra det. Med oss som ditt ombud kommer du att vara i trygga händer.

Vi har en bred kompetens och åtar oss uppdrag inom olika områden såsom:

• Familjerätt
• Socialrätt
• Migrationsrätt
• Civilrätt

Familjerätt
Advokatfirman Defens åtar sig ombudsuppdrag i familjerättsliga tvister avseende arv, bodelning, underhåll, vårdnad, boende och umgänge.

Vi åtar oss gärna förordnanden som boutredningsman för dödsbo eller bodelningsförrättare vid äktenskapsskillnad.

I situationer där tvist inte föreligger bistår vi ofta med juridisk konsultation. Önskar du upprätta testamente, äktenskapsförord, gåvobrev eller samboavtal, eller har du allmänna frågor kring arv eller samäganderätt? Då kan vi hjälpa dig.

Vi har lång erfarenhet och bred kunskap inom familjerättens områden. Vi är också väl införstådda med att familjerättsliga frågor är av känslig karaktär. Våra medarbetare är därför inte bara kompetenta juridiskt – för oss är det personliga engagemanget viktigt och vi försöker alltid sätta oss in i klientens situation.

Socialrätt
Uppdrag som offentligt biträde i mål som avser frågor om tvångsomhändertagande enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). Den som tvångsomhändertas har oftast rätt till ett offentligt biträde. I fall rörande LVU kan även barnets vårdnadshavare i vissa fall ha rätt till ett offentligt biträde. Vad gäller Socialrätt är ärendena ofta av väldigt känslig karaktär. Vi är väl införstådda i att vi behöver förstå dig och din situation för att kunna ge dig bästa möjliga rådgivning. Därför är vi mycket noga med att lyssna på vad du har att säga och formar sedan våra råd utifrån detta.

Migrationsrätt
Uppdrag som offentliga biträden/privat ombud i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd, uppehållsrätt, medborgarskap samt prövning av förvarsbeslut. Migrationsrätt präglas ofta av att du känner dig osäker på vad lagen säger och hur processen går till. Vi har den kunskapen. Därför är våra medarbetare mycket noga med att förklara för dig vad lagen säger om din situation och var i processen du befinner dig. Detta gör att du lättare kan fokusera på vad som är relevant. Det gör också att du lättare kan hjälpa oss att ge dig den rådgivning du behöver.

Civilrätt
Trots att vi huvudsakligen fokuserar på brottmål och förvaltningsrätt åtar vi oss också mål av civilrättslig natur. Bland våra medarbetare finns erfarenhet från Sveriges ledande affärsjuridiska byråer. Därför har vi den kunskap och kompetens som behövs för att företräda dig som är privatperson eller är ett mindre bolag.

Konsumenttvistnämnden
Vi på Advokatfirman Defens strävar alltid efter att uppnå bästa resultat för dig. Om du mot förmodan ändå känner dig missnöjd med vårt arbete kan du som klient alltid vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.