Förena uppsatsskrivande med praktik


Under praktikperioden får praktikanten bistå Advokatfirman Defens advokater och biträdande jurister i den dagliga verksamheten med exempelvis rättsutredningar, inlagor till domstolar osv. Praktikanten kommer även att få följa med advokaterna och de biträdande juristerna på domstolsförhandlingar.

Advokatfirman Defens arbetar med särskild inriktning mot brottmål varför det framför allt är intressant med uppsatsämnen inom straff- eller processrätt.

Utöver goda betyg från juristprogrammet samt färdighet att uttrycka sig väl i tal och skrift så värdesätter vi sökandens personlighet och sociala förmåga. Ansökan ska innefatta personligt brev, CV samt betyg. Vi går igenom alla ansökningar kontinuerligt och försöker ge besked så snabbt vi kan. Praktiken är oavlönad.

Välkommen att skicka dina ansökningshandlingar genom ansökningsformuläret eller skicka e-post direkt till Harri Keränen som ansvarar för mottagande av ansökningshandlingar.

Ansökningsformulär