ETT STARKT FÖRSVAR SEDAN 2010

Advokatfirman Defens är en ledande advokatbyrå med särskild inriktning mot brottmål. Advokatfirman ligger i Stockholm, men har hela landet som arbetsfält.

Advokatfirmans medarbetare åtar sig huvudsakligen försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde. På advokatfirman finns även omfattande kompetens att handlägga ärenden inom civil- och förvaltningsrätt, då främst för privatpersoner och mindre företag.

Advokatfirman Defens medarbetare har erfarenhet från etablerade advokatbyråer, domstolsväsende samt åklagarmyndighet. Samtliga advokatfirmans principaler är tingsmeriterade.